Här finns föräldrarelaterad information från UNICEF.

Q&A with Dr. Carlos Navarro, UNICEF’s Principal Advisor for Public Health Emergencies

Länkar:
Easy, affordable and healthy eating tips during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak 2020-04-01 Tips på balanserad kost, även aktuell info om amning

Länkar, tips för ett bra föräldraskap:
Covid-19 Parenting: Parenting for lifelong health 2020-04-01. Resurser och tips till för föräldrar under corona-krisen, information på flera språk
UNICEF: 19 parenting tips 2020-04-01. Konkreta tips på hur föräldrar kan hantera olika situationer under corona-krisen.
WHO: Healthy parenting 2020-04-01. Posters med förslag på hur föräldrar kan hantera olika situationer under corona-krisen.