boy jumping near grass at daytime

En vanlig föreställning är att barn föds med en ond natur i sig, att de gör saker för att vara elaka eller för att vilja andra illa, att det naturliga är att ljuga, stjäla, slåss och förstöra är det naturliga beteendet medan sociala värderingar och gott uppförande måste läras ut med disciplin. Med det tankesättet blir det föräldrarnas uppgift att lära barnen kontrollera sig själva och att tämja vilddjuret i barnet. När barnet protesterar ses det som trots. Detta synsätt har förmodligen ställt till mer elände i världshistorien än någon annan idé eftersom det rättfärdigar våld, isolering, hot och förnedring.

Om man istället väljer att se barnet på ett öppet och accepterande sätt ser vi att barnet föds med en potentiell godhet. Vi kan se att barnet utvecklar en psykisk, mental och känslomässig tillväxt. Barnet har en medfödd förmåga att vilja förstå omvärlden, att ge och ta emot kärlek, att samverka med andra människor och en vilja att ständigt lära sig nya saker. Genom att bemöta barnet med kärlek och förståelse och genom att försöka fylla dess behov av närhet och stimulation och genom att behandla barnet med respekt och tillit kan man se barnet växa till en tänkande, intelligent, samarbetande och kärleksfull individ.

De vanligaste orsakerna till att barn inte uppför sig som förväntat är att barnet försöker uppfylla ett grundläggande behov, att barnet saknar information eller är för litet för att förstå samt att barnet lider av stress eller ett obearbetat trauma. I det första fallet kan det handla om att försöka få uppmärksamhet om barnet är hungrigt eller att barnet behöver stimulans, att stå i kö på matvaruaffären en fredagskväll efter lön är inte den roligaste sysselsättning ens för en vuxen. I det andra fallet handlar det i grunden om att barn inte förstår regler förrän de är två år men det dröjer flera år innan de har dem helt klart för sig, inte ens tonåringar har alltid alla regler klara för sig. När ett litet barn bryter mot oskrivna regler är det bästa att fundera ut barnets behov för stunden och agera utifrån det, sitter det och river sönder dagens tidning kanske det är bättre att ge en gammal tidning att riva i än att försöka få barnet att förstå att det är mot reglerna. Det tredje fallet kan handla om att barnet varit inlagt på sjukhus eller på annat sätt separerats från sina föräldrar mot sin vilja.

Genom att leka, skratta, gråta och rasa kan barnet återhämta sig och läka efter ett trauma. Genom att lyssna på barnet och tillåta dess känslor kan föräldern hjälpa barnet i den processen. Den vuxne är också viktig när barnet agerar ut genom att slåss och bråka. Genom att ta bort barnet och förklara att man förstår att barnet har det jobbigt tillåter man barnet att hitta andra vägar att få ut sina känslor. Det är viktigt att inte ta ställning i en konflikt mellan barn, det bästa är att låta båda sidor komma till tals och förklara hur de upplever situationen och att försöka hitta en gemensam lösning på problemet. Det ligger ganska mycket sanning i det gamla talesättet ”Älska mig mest när jag förtjänar det minst, det är då jag behöver det mest”.

Jean Liedloff upptäckte att det sällan förekom konflikter i den sydamerikanska indianstam hon besökte ett flertal gånger. Enligt henne beror det på att de lever icke-barncentrerat. Barnen är alltid med föräldrarna (oftast mamman) eller äldre barn från fyraårsåldern och uppåt men även om man leker och gullar med bebisarna så har man oftast uppmärksamheten riktat på annat håll eftersom de är upptagna med att utföra de dagliga sysslorna. Ett barn som alltid har uppmärksamheten riktad mot sig själv för att föräldern behöver försäkra sig om barnets behov blir förvirrat och svarar med att testa förälderns gränser. Om föräldern är osäker på sin roll och har svårt att sätta gränser utan att hela tiden stämma av med barnet blir barnet osäkert och testar igen och igen för att komma till den punkt där föräldern slutligen klarar att sätta gränsen. Vid det laget kan både föräldern och barnet må ganska dåligt. Hos Yequana-stammen är barnen en del av av gemenskapen från första början och även om de finns mitt i denna gemenskap är de aldrig i centrum för allas uppmärksamhet.

Är du intresserad av att läsa mer om Continuum Concept? Jean Liedloff har givit ut boken, tyvärr är den inte översatt till svenska:

  • Continuum Concept

Uppdatering 220627: Det finns en svensk översättning gjord av Ida Therén för den som vill läsa på svenska.

Källa
http://www.continuum-concept.org 2005-07-27

Annons:
Köp på Adlibris: Jean Liedloff: Continuum concept på Adlibris
Köp på bokus: Jean Liedloff: Continuum concept på Bokus
Köp på CDON: Jean Liedloff: Continuum concept på CDON

Annons:
Köp på Adlibris: Jean Liedloff (övers. Ida Therén): Kontinuumkonceptet : sökandet efter den förlorade lyckan
Köp på Bokus: Jean Liedloff (övers. Ida Therén): Kontinuumkonceptet : sökandet efter den förlorade lyckan
Köp på CDON: Jean Liedloff (övers. Ida Therén): Kontinuumkonceptet : sökandet efter den förlorade lyckan