faceless mother feeding newborn baby

Användning av modersmjölksersättning

Konsumentverket har satt upp riktlinjer för hur och när man får göra reklam för modersmjölksersättning, de talar också om när vi i vården får ge ersättning:

Enligt 10 § är det förbjudet att inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten använda eller distribuera modersmjölksersättning som skänkts eller sålts till förmånspris annat än till barn som behöver den och endast under så lång tid som dessa barn behöver den.

Det känns ganska bra att ha det i ryggen, att modersmjölk är att föredra framför ersättning. Frågan är vem som avgör att ett barn ”behöver den”. Där jag arbetar ska vi inte ge utan läkarordination eller på medicinsk indikation utifrån PM (till exempel barn till mammor med diabetes eller barn med för lågt blodsocker).

Samtidigt är det inte så lätt när man står där framför en mamma som dagen efter förlossningen tigger och ber om ersättning eftersom brösten är ”torra” och man tycker att man använt alla argument som finns för att förklara hur barnets mage och mammans bröst fungerar. Hur gör ni andra som arbetar inom vården då?

Källa:
http://www.konsumentverket.se/Lagar–regler/marknadsforing-och-reklam/Reklam–halsa1/Reklam-for-modersmjolksersattning-och-tillskottsnaring/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:401:0001:0033:SV:PDF
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-20131054-om-marknadsfor_sfs-2013-1054/?bet=2013:1054