Det har kommit en ny genomgång av den kunskap som samlats in hittills om hur covid-19 påverkar gravida.

Det verkar inte som att gravida kvinnor har någon ökad risk för svår infektion jämfört med den allmänna befolkningen. För de som jobbar kliniskt med gravida är det ändå viktigt att vara medveten om vilka som tillhör någon eller flera högriskgrupper och ge dem vård utifrån det. Cirka 85% upplever mild sjukdom, 10% allvarligare sjukdom och 5% kritisk sjukdom.

De vanligaste rapporterade symtomen är feber, hosta, andnöd och diarré. Varken vaginal förlossning eller kejsarsnitt påverkar risken. Risken för vertikal överföring från mor till nyfödda är minimal oavsett förlossningssätt. Även om det hela tiden kommer in nya data finns det ändå stor osäkerhet i de resultat som finns, särskilt i ett längre perspektiv. Den psykiska hälsan påverkas också av social isolering och distansering vilket också är viktigt att tänka på och att erbjuda stöd till de som behöver det.

Källa: Ryan, G.A., Purandare, N.C., McAuliffe, F.M., Hod, M. and Purandare, C.N. (2020), Clinical update on COVID ‐19 in pregnancy: A review article. J. Obstet. Gynaecol. Res.. doi:10.1111/jog.14321