Förlossning och amning i covid-19-tider

Att världen drabbats av en pandemi har väl inte undgått någon. Coronaviruset är ett något ingen av oss haft så kunskapen om hur det drabbar och hur kroppen tar hand om det är inte så stor. Det går visserligen att utgå från tidigare coronasmittor men det går inte att vara säker på hur just detta beter sig. Nu har ändå spridningen pågått ett par månader runt om i världen och kunskapsbasen växer.

Hur den gravida ska ta hand om sig under graviditet och postpartum och vilken vård som ska ges och på vilket sätt är fortfarande ganska omdebatterat runt om i världen. På en del håll ska den födande ha munskydd och isoleras från barnet de första två veckorna. WHO har kommit ut med riktlinjer som är ganska bra såvitt jag kan bedöma, hur de gör på sjukhusen i Sverige varierar lite och anpassas delvis utifrån hur kunskapsläget förändras.

>> Länk (öppnas i en ny flik)”>Länk till WHOs infografik >>> Länk