woman holding newborn

Övergången till moderskap

Detta TED-talk handlar om övergången till moderskap/föräldraskap. Bland annat pratar hon om hur hormoner påverkar övergången, hur viktiga de är för att det ska fungera, men också hur världen utanför bebisbubblan rar en till sig. Vi behöver börja prata om moderskapet, vilka krav och förväntningar vi känner, men också att våra förväntningar och krav behöver få förändras i takt med att vi själva och livet vi lever måste få förändras. Det finns transkriberat till svenska så att det går att läsa vad Alexandra Sachs säger.