woman holding child and breastfeeding

En svensk studie av kvinnor som födde barn runt millennieskiftet visade att tiden på BB påverkade amningen på lång sikt. De kvinnor som gick på tidig hemgång från BB ammade i sju månader i genomsnitt medan kvinnor som stannade lite längre ammade i åtta månader. Kvinnor som valde att gå hem tidigt var oftast kvinnor som fött flera barn förut, kvinnor som hade bra erfarenhet av amning från tidigare och kvinnor med låg utbildning, ekonomiska problem, rökare eller dåligt stöd från partnern. Det var vanligare att kvinnor som valde att stanna lite längre på BB efter förlossningen hade fött med kejsarsnitt, fött för tidigt eller fött ett barn som vägde lite för tiden. Det spelade ingen större roll hur länge kvinnan stannade kvar när det gällde amningsproblem såsom mjölkstockning, där var risken att drabbas lika stor oavsett om man gick hem tidigt eller ej. Kvinnor hade lite mindre risk att drabbas av såriga bröstvårtor om de stannade lite längre på BB men istället var det vanligare att de hade problem hemma med sår efter 4-8 veckor.