Nu närmar sig deadline för millenniemålen, de skulle vara uppfyllda 2015. Det är långt kvar tills de verkligen är det men FN har satt upp nya, ”hållbara”, mål som ska vara uppfyllda till 2030.

I december 2014 publicerade FN: s generalsekreterare Ban Ki-moon en sammanfattande rapport som han kallade ”The Road to Dignity by 2030” som blickar förbi 2015. Målen inkluderar fortfarande minskad mödradödlighet, inga onödiga dödsfall bland nyfödda och barn och att säkerställa allmän tillgång till reproduktiva hälso- och sjukvårdstjänster.

Millions of people, especially women and children, have been left behind in the unfinished work of the MDGs. We must ensure women, youth and children have access to the full range of health services.
– Ban Ki-moon, 2014

Källa:
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal 2015-01-14
http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015-overview.shtml 2015-01-14