Vaccination mot Covid-19 rekommenderas till gravida

Nyligen genomförda studier har identifierat graviditet som ett högrisktillstånd för komplikationer vid SARS-CoV-2-infektion. Därför betraktar nu forskarvärlden gravida som en grupp som bör vaccineras med hög prioritet. Antalet gravida som lagts in på sjukhus sedan sommaren 2021, inklusive inläggning på intensivvårdsavdelning, ökar, liksom risken för tidig födsel. Bevis från både djur och människor tyder på att covid-19-vaccin liksom som andra vaccin som rutinmässigt ges under graviditeten inte passerar moderkakan, det ökar inte heller risken för missfall, för tidig födsel, dödfödsel, låg födelsevikt eller risken för medfödda avvikelser. Hittills har Världshälsoorganisationen och vetenskaplig litteratur förespråkat och uppmuntrat vaccination av alla gravida och ammande kvinnor.

Källa:
Gangi R, Corrias A, Pintus R, Marcialis MA, Fanos V. What to Expect from COVID-19 and from COVID-19 Vaccine for Expecting or Lactating Women. Pediatr Rep. 2022 May 30;14(2):262-275. doi: 10.3390/pediatric14020034. PMID: 35736656; PMCID: PMC9228525.