9månader bygger på en bred faktabas men är inte avsedd att ersätta kontakt med professionella inom området. Webbplatsen är frukten av ett genuint intresse för de processer som pågår under graviditet och förlossning. Intentionen är att göra 9månader med en så bred faktabas som möjligt och med en helhetssyn på kvinnan under denna period av hennes liv.

Det pågår ständig forskning inom de områden som berörs på 9månader. Inom vissa områden går forskningen snabbt framåt, inom andra går det mer språngvis. Det innebär att det som var sant igår kanske inte gäller idag. Det är också på det viset att olika landsting och sjukhus har olika policy när det gäller behandling och vård vilket innebär att en policy som tillämpas på en plats ratas till fördel för en annan på en annan plats, därför kan informationen på 9månader vara annorlunda än den som ges på vissa håll.

Den information som ges på 9månader är inte avsedd att vara rådgivande eller ersätta kontakt med barnmorska, läkare eller annan vårdpersonal. Direktkontakt med personal som arbetar inom området är alltid bästa källan till kunskap, stöd och vård.

Hittar du fel eller märkligheter på 9månader är du välkommen att höra av dig till redaktionen.

9månader stävar efter att arbeta enligt gällande etiska regler. Vi strävar efter att hålla informationen på vår webbplats så korrekt och uppdaterad som möjligt. Men vi kan inte ta något ansvar för eventuella skador som kan uppstå på grund av att någon vidtar åtgärder med ledning av information på vår webbplats. Därför sker användningen av länkar på egen risk. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar. Om du skulle hitta en icke-fungerande länk är vi tacksamma om Du meddelar oss på vår e-postadress.

Maria Tingvall
Redaktör, 9månader
2003-11-09

Lämna ett svar