Försök undvika covid-smitta i graviditeten

Gravida verkar generellt inte löpa större risk än andra att insjukna eller dö i covid-19 men det verkar kunna finnas en ökad risk för intensivvård särskilt i slutet av graviditeten. Om en är gravid och jobbar i en miljö där en riskerar att utsättas för smitta bör en därför ta upp det med sin chef tycker smittskydsläkaren i Örebro: