Vad är coronavirus?

Coronavirus (CoVs) har ett hölje som innehåller ett enkelt positivt strängat RNA-genom. Utöver de fyra typer av coronavirus som orsakar förkylning rapporterades två andra typer av coronavirus under 2000-talet: SARS ‐ CoV, patogenen som låg till grund för SARS-epidemin 2003 och respiratoriskt syndrom i Mellanöstern (MERS) – CoV, patogenen som ligger bakom MERS-epidemin 2012. SARS ‐ CoV ‐ 2 är mer likt SARS ‐ CoV och MERS ‐ CoV än med de andra fyra coronavirusen. Många coronavirus har hittats i olika vilda djur och hos husdjur, de kan inte smitta människor. Utifrån en genetisk analys utvecklade SARS ‐ CoV ‐ 2 en smittsamhet som gjorde att djur som fladdermöss kunde överföra viruset till människa och ganska snabbt utvecklades viruset vidare så att det kunde smitta mellan människor.

Det finns flera genetiska varianter av det virus som orsakar covid-19. Enligt studier gjorda runt om i världen har varje land någon stam som är mer utbredd än de andra, det tyder på att virus med vissa egenskaper kan vara vanligare i vissa enskilda etniska grupper.