Remdesivir, antiviralt medel som hämmar Covid-19-virus i laboratoriemiljö, det pågår kliniska prövningar. Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens så att det kan skrivas ut på recept. De första kinesiska prövningarna kan vara färdiga i april eller maj.

Klorokinfosfat, ett gammalt malariamedel, det prövas i Kina mot COVID-19. Det är osäkert hur långt prövningarna har kommit.

Konvalescent-plasma, plasma från personer som nyss tillfrisknat från infektionen ges till sjuka patienter. Den innehåller immunglobuliner mot infektionen. Det finns ännu inga färdiga studier nr det gäller Covid-19.

Ibuprofen: Användning av Ibuprofen är omdiskuterat sedan bland annat franska myndigheter avrådde från användning. Svenska myndigheter kan inte se faran. Anledningen till att vissa myndigheter varnar är att det finns indikationer på att det kan försvåra symtomen vid lunginflammation. Även Paracetamol som ingår i Alvedon är det bra att vara försiktig med. Enligt detta resonemang är det OK att ta värktabletter om en har ont men undvik det vid feber.

Källa:
Axelsson, I. (2020) COVID-19 hos gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn och ungdomar. Internetmedicin 2020-04-01