close up photo of baby breastfeeding

Amning som preventivmetod (Lactational Amenorrhea Method, LAM) garanterar inte att en inte kan bli gravid men fördröjer mensen, särskilt om en helammar. LAM har en säkerhet på 98% de första 6 månaderna efter förlossningen om en helammar och ammar vid behov på natten. LAM bygger på att en följer tre grundregler: barnet är yngre än sex månader, mensen har inte kommit tillbaka och helamning eller delamning där barnet får styra amningen dygnet runt. Om en ammar innan en ger annan mat så kan det med lite tur gå att skjuta ytterligare på första ägglossningen. Det viktiga är i det här fallet inte att det finns mycket mjölk utan det viktiga är att barnet får suga så ofta det vill.

Ett halvår efter förlossningen hade 97% av alla ammande i en kinesisk studie normal menscykel. När barnet suger på bröstvårtan stimuleras frisättningen av vissa hormoner som gör att mensen fördröjs men stimulerar mjölkproduktion. När barnet börjar suga allt mer sällan kommer ägglossningen tillbaka. Före sex månaders ålder så är det sällsynt att mensen föregås av ägglossning om en helammar men det händer. De som helammar har mindre östrogen i urinen än delammande (ungefär hälften), mest östrogen har de som flaskmatar (tre gånger så mycket som helammande).

I en brittisk studie om helamning som preventivmedel visade det sig att tre fjärdedelar ammade efter sex månader, av dem helammade lite över hälften fortfarande. En tredjedel fick mens under det första halvåret medan de fortfarande ammade och en femtedel fick mens medan de helammade. Ersättning ökade ”risken” att få mens med över fyra gånger och nappanvändning ökade risken över tre gånger. Helamning ökar graviditetshormonhalterna, progesteronhalterna, i blodet vilket hämmar ägglossning och menstruation, när en använder tillägg/ersättning eller napp så suger inte barnet lika ofta och hormonnivåerna sjunker.

En genomgång av ett antal studier som gjorts av Cochrane visar att det är osäkert hur bra LAM är som preventivmetod, inte minst eftersom olika studier har olika kriterier som de går efter. WHO gjorde en genomgång och fann bland annat att under de första sex månaderna efter förlossningen blev ungefär en procent av kvinnorna gravida medan de helammade och utan att ha haft mens innan. 0,7-0,8% av de som slutade amma innan sex månader blev gravida under delamning. Vid 12 månader hade 6-7% blivit gravida av de som helammade och 3-5% hade blivit gravida under helamning.

Det som är viktigt att tänka på för den som vill använda sig av LAM är att ägglossningen alltid kommer före mensen!!! När mensen kommer har redan första tillfället att kunna bli gravid redan passerats så det gäller att känna av och läsa tecknen i kroppen för den som vill vänta lite till innan ästa graviditet.