Sociodemografiska skillnader påverkar inte amningen

Den senaste amningsstatistiken, den som gäller 2012, visar att amningen fortsätter minska i Sverige. Det är ett bekymmer eftersom både mamma och barn har hälsofördelar av amning. Den aktuella rekommendationen är att helamma sex månader och delamma tolv – minst. Socialstyrelsen har undersökt om det går att skilja ut vilka mammor som väljer att sluta amma kortare än övriga.

I studien undersöktes amningsfrekvensen i Örebro och Uppsala län. På gruppnivå fanns det en skillnad, men jämfört över tid fanns det ingen skillnad. Amningen har minskat i alla samhällsgrupper samtidigt som skillnaden mellan grupperna minskat.

Slutsatsen är att det blir allt viktigare att vårdpersonalen kan ge tydlig och samstämmig faktainformation om amning genom hela vårdkedjan.

 

Källa:
Socialstyrelsen (2014) Har sociodemografin betydelse för amningsfrekvensen?