mother breastfeeding newborn baby

Amning och depressioner

Att få må bra efter förlossningen är viktigt för att orka ta hand om sig själv och barnet.

Vid en undersökning gjord i Australien började 96% av kvinnorna amma efter förlossningen, 79% ammade fortfarande efter två månader och 22% ammade mer än ett år. Studien visade att depression efter förlossningen påverkar hur lång tid kvinnan väljer att amma.

Det är inte så konstigt om en tänker efter. Om energin går åt för att en inte mår bra så blir det inte så mycket kvar att producera mjölk och att orka med det jobb som ändå krävs att amma. Barnet känner av hur andra mår och inte sällan visas det i oro och skrik vilket lätt leder till en ond cirkel.

Den ammande ser inte alltid själv hur den mår, därför är det viktigt att partnern eller andra som är nära den ammande är uppmärksamma och kan stötta – om så med praktiska saker som att ordna med mat eller hålla rent – eller hjälpa till att söka hjälp, antingen till barnmorska på mödravården eller till psykiatrin beroende på hur pass bra eller dåligt det fungerar att hantera vardagen. En förlossningsdepression kan vara ett allvarligt tillstånd om det inte fungerar att ta hand om sig själv. Ibland finns tankar på att skada sig själv eller barnet, då måste akutpsykiatrin kontaktas.