Barnmorskans år

WHO har utsett 2020 till barnmorskornas och sjuksköterskornas år. Ett år då fokus sätts på deras arbete och hur viktiga de är för folkhälsan runt om i världen.

  • De bidrar till patientcentrerad vård i människornas närområde
  • De utgör nästan hälften av världens arbetsstyrka inom hälsoområdet
  • Det saknas massor av sjuksköterskor och barnmorskor runt om i världen. Störst är behovet i Sydostasien och Afrika
  • De spelar en avgörande roll i att sprida information för att främja hälsa och förhindra sjukdom och är otroligt viktiga som vårdgivare.

Källa:
WHO 2019-12-31