Vi som lever i Sverige har förhållandevis ganska rättvisa villkor jämfört med andra länder runt om i världen, en behöver inte resa särskilt långt för att träffa kvinnor där abortlagstiftningen är väldigt hård. Även om vi har det bra så finns det saker som kan förbättras som rätten till lika lön för lika arbete eller arbetsvillkor som gör att en orkar ett helt arbetsliv, särskilt som det är prat om att höja pensionsåldern.

Erfarenheter från ebola-epidemin i Afrika visar att resurser ofta omfördelas från reproduktiv hälsa till virusbekämpning vilker i de fallen leder till ökad mödra- och barnadödlighet istället (eller också). I Sverige under corona-pandemin har inte resurser flyttats på det sättet eftersom all personal som finns inom till exempel förlossningsvården behövs, det finns inte så mycket utrymme att dra ner ännu mer på förlossningsvården. Istället har vården påverkats så att familjer inte fått eller kunnat vårdas tillsammans för att minska smittspridning. Å andra sidan, om det funnits familjerum till alla nyblivna föräldrar så hade familjerna kanske kunnat vårdas tillsammans i vilket fall som helst. Covid-anpassade rutiner som leder till att kvinnor måste stanna hemma i det längsta innan de får komma in till förlossningen på grund av risken för covid-smitta ökar risken för oplanerade hemförlossningar eller förlossningar utefter vägar och gator.

Kvinnor och barn har ökad risk att leva med våld i hemmet när de inte får komma till sina vanliga jobb eller skolor. För många är stunden hemifrån på dagen enda möjligheten att få ett andrum från ett liv med våld. Många barn och unga använder sig av olika forum på nätet på fritiden, i tider av isolering ökar den tiden och med det risken att utsättas för övergrepp och barnpornografibrott online. Det är en viktig anledning till att det faktiskt kan rädda liv när skolorna hålls öppna.

Flera kommuner och organisationer beskriver att anmälningar om barn som far illa har minskat under pandemin. Det i sig är oroande eftersom trycket samtidigt ökat på kvinnojourer och kriscentrum i Sverige. Trycket har ökat främst på tjej- och ungdomsjourerna, det brukar öka än mer när kriser lättar som efter semestrar och andra lov. Därför är det viktigt att vara vaksam på vilka som riskerar att fara illa och att hitta strategier för att hantera det även när rutinerna anpassas på grund av covid-19.

Det görs mycket förebyggande och särskilt de som jobbar med kvinnor, barn och unga har flera resurser till hjälp att hantera situationen. Jag har satt ihop en länklista nedan, den är inte komplett så hör gärna av dig om du vill tipsa om någon resurs!

Läs mer:
Amnesty: Coronaviruset påverkar kvinnors rättigheter 2020-08-23
Childhood Foundation: Situationen med covid-19 gör barn mer sårbara 2020-08-23
Jämställdhetsmyndigheten: Coronapandemin ökar risken för våld mot kvinnor och barn 2020-08-23
Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland: Nationell stödtelefon hedersförtryck 2020-08-23
Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK: Kvinnofridslinjen 2020-08-23
Sveriges kommuner och regioner: Risk för ökat våld mot kvinnor och barn 2020-08-23
Sveriges kommuner och regioner: SKR:s kvinnofridsnätverk 2020-08-23