cutout paper illustration of person with bacilli in body

Om mikrober i magen

Detta är ett TED-talk som handlar om magfloran och hur den påverkar hälsan i stort. Barn som föds med kejsarsnitt får inte lika mycket mikrober som barn som föds vaginalt. Nu händer det att man ger barn som fötts med kejsarsnitt en liten skjuts med mikrober som hjälp på vägen i livet. Amning kan hjälpa till att ge barnet en bra mikroflora oberoende av förlossningssätt. Tyvärr är inte filmen transkriberad till svenska.

Spädbarn som fötts med kejsarsnitt och spädbarn födda vaginalt får olika mikrobiell start på livet. Efter födseln finns det otaliga tidiga livshändelser och omständigheter som ytterligare påverkar hur tarmfloran utvecklas, såsom mediciner till barnet eller modern, antalet husdjur och syskon i familjen liksom hygiennivån hemma. I det här fallet är det faktiskt bättre om det inte är så perfekt rent hela tiden. Näring både till mödrar och spädbarn påverkar också. Alla dessa händelser och omständigheter spelar en enorm roll i tarmens mikrobiella utveckling och det har en enorm inverkan på barnets livslånga hälsa.

How the gut microbes you’re born with affect your life long health