När jag arbetade med gamla 9månader tyckte jag det var viktigt att få med pappa- / partnerperspektivet. Det tycker jag fortfarande, men det intresse jag hade då ledde till att det finns en stor samling artiklar om graviditet, förlossning och föräldraroll ut pappa-/ partnerperspektiv. Många studier är gjorda på pappor, därför saknas ofta partnerperspektivet. Likaså kan jag sakna studier om hur det är att vara ensamstående förälder. Detta är de studier som jag hittade då, i början av 2000-talet.