I Nederländerna är det vanligt med hemförlossningar eller att det finns förlossningsmottagningar i primärvården. Precis som i Sverige jobbar barnmorskan självständigt med den normala förlossningen och graviditeten, under förlossningen har barnmorskan en assistent. KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, den Kungliga Organisationen för Förlossningskunniga) tagit fram riktlinjer för corona-krisen för att ytterligare avlasta sjukhusen.

De delar upp förlossningen i tre faser.

  • Fas 1: Vård ges på barnmorskemottagningar som vanligt. Hemförlossning rekommenderas i första hand och kvinnor med milda symtom och temp under 38 grader får sin vård i primärvården.
  • Fas 2: Om barnmorskan i primärvården blir sjuk ska den ersättas av n annan primärvårdsbarnmorska.
  • Fas 3: Centralisering av (primär) vård i tillfälliga födelsecentrum eller på sjukhusannex. Det kan behövas om sjukhus vägrar ta emot primärvårdsbarnmorskor för att förhindra spridning av viruset eller om primärvårdsbarnmorskor / ambulanspersonal inte längre kan ge kontinuitet i vården på grund av personalbrist.

Det har uppstått situationer när hemförlossningsbarnmorskor inte fått följa med in på sjukhuset vid akutfall av rädsla för smitta, det är därför som fas tre innebär att primärvården sätter upp tillfälliga förlossningsavdelningar. De förklarar vidare: Om sjukhus vägrar ta emot barnmorskor från primärvården är det fortfarande möjligt att födda hemma, om det blir personalbrist kommer det inte att gå att föda hemma utan det kommer bildas team av barnmorskor som ger vård på en mer centraliserad plats. Ett sätt att lösa detta har faktiskt varit att bland annat använda ett antal hotellrum som gjorts om till förlossningsrum att ha utifall det skulle behövas.

På så sätt frigörs resurser och lokaler på sjukhusen så att fler covid-19 patienter kan tas emot där. Även ambulansen avlastas eftersom det bedöms att de får kortare resor.