vials of blood on medical diaper

Amning som smärtlindring vid provtagning

Heel lance in newborn during breastfeeding: an evaluation of analgesic effect of this procedureConclusions: Our results confirmed the evidence of analgesic effect of breastfeeding during heel puncture. This procedure could easily be adopted routinely in maternity wards. (Source: BioMed Central) [MedWorm om amning]

Det finns studier sedan tidigare som visat att amning eller känguruvård minskar smärtupplevlsen hos nyfödda vid provtagning. Det är bra ju fler som visar samma sak eftersom det gör resultaten mer trovärdiga. De flesta studier undersöker provtagning där man får blod genom stick i hälen. Där jag arbetar tar vi provet i handen därför att ännu tidigare studier visat att det är mindre smärtsamt. Idealet vore om man kunde ta blodprov på nyfödda när de ligger på förälderns bröst, helst medan mamman ammar, medan provet tas i handen på barnet.