white round capsule on pink background close up photography

Preventivmedel under amning

Den första tiden efter förlossningen behöver de flesta inte använda preventivmedel om de helammar och inte har fått tillbaka sin mens. Samtidigt kan det kännas tryggt att ha något extra skydd. Mini- eller mellanpiller är det som rekommenderas för den som vill använda tabletter, annars går det att sätta in spiral, ta p-spruta, sätta in p-stav eller använda sig av naturlig familjeplanering.

Anledningen till att minipiller är att föredra är att gestagenet i tabletterna påverkar mjölken mindre än östrogenet som är i vanliga p-piller. Kombinerade p-piller påverkar mjölkproduktionen och gör att ägglossningen kommer igång tidigare. Kombinerade p-piller innehåller gestagen samt östrogen medan minipiller enbart innehåller gestagen. Ett problem är att minipiller ger ett något sämre skydd än kombinerade p-piller. Mellanpiller, som också är östrogenfria kan användas vid amning, de biverkningar som finns är relaterade till gestagentillförseln. Enligt de studier som gjorts påverkar mellanpiller varken mjölken eller barnets tillväxt samtidigt som det har samma effekt som kombinerade p-piller.

Alla hormoner påverkar kroppen på något sätt. Piller med bara progesteron påverkar amningen mindre än p-piller med östrogen och kopparspiral påverkar amningen mindre än hormonspiral som innehåller progesteron. När det gäller spiraler är hormonhalterna så låga att det är oklart om det finns någon påverkan egentligen.


Uppdaterad 2023-07-04 av Maria Tingvall
När artikeln skrevs fanns det bara Cerazette att välja på som mellanpiller, nu finns det många flera och ed lite olika sammansättning.