WHO Mythbuster poster

Aktuell info om Covid-19 från WHO

Här har jag samlat aktuell info om Covid-19 från WHO. En del generell info men jag försöker fokusera på det som rör gynekologi och obstetrik.

Liverapportering från WHOs huvudkvarter.

Länkar, tips för ett bra föräldraskap:
Covid-19 Parenting: Parenting for lifelong health 2020-04-01. Resurser och tips till för föräldrar under corona-krisen, information på flera språk
UNICEF: 19 parenting tips 2020-04-01. Konkreta tips på hur föräldrar kan hantera olika situationer under corona-krisen.
WHO: Healthy parenting 2020-04-01. Posters med förslag på hur föräldrar kan hantera olika situationer under corona-krisen.

WHO
Hemsida om Coronaviruset 2020-04-01