Uppmärksamt föräldraskap är en filosofi kring föräldraskap som utarbetats av Aletha Solter. Hon är schweizisk/amerikanska och arbetar med utvecklingspsykologi, hon studerade i Schweiz tillsammans med Jean Piaget som är känd inom utvecklingspsykologin och fortsatte sedan studera och forska i Californien. Hon driver ett institut (The Aware Parenting Institute) och håller föreläsningar och workshops om aware parenting. Själv har hon två vuxna barn.

Uppmärksamt föräldraskap är en föräldrafilosofi som liknar Attachment Parenting (Nära föräldraskap). Aware är ett svårt ord att översätta eftersom det betyder både medveten och uppmärksam, i grunden handlar det om att vara lyhörd för barnets behov. Det innebär att man anser att det är viktigt med naturlig förlossning och tidig anknytning, massor av fysisk kontakt, förlängd amningsperiod, att man svarar snabbt på barns gråt och känslig avstämning av barnet. Fostran sker utan bestraffningar, det vill säga även utan time-out och konstgjorda konsekvenser, inga belöningar eller mutor, istället söker man efter underliggande behov och känslor, föräldrar får lära sig att hantera sin ilska och man försöker lösa konflikter på fredlig väg genom familjeråd, meditation och så vidare. Där finns också ett fokus på att förhindra och att läka från stress och trauma. Man erkänner att stress och trauma är huvudorsaken till beteendestörningar och känslomässiga problem. I uppmärksamt föräldraskap poängteras vikten av att förebygga stress och trauma, man erkänner de läkande effekterna av lek, skratt och gråt i strukturen i en kärleksfull relation mellan förälder och barn och föräldrarna lyssnar med respekt och empati samtidigt som de accepterar barnens känslor.

Är du intresserad av att läsa mer om Aware Parenting? Althea Solter har givit ut tre böcker i ämnet, tyvärr är ingen översatt till svenska:

  • The Aware Baby
  • Helping Young Children Flourish
  • Helping Young Children Flourish: Are Children Inherently Bad?

Leta böcker på AdLibris
Leta böcker på Bokus

1 kommentar

  1. Author

    Samtidigt som det är en styrka att Aware Parenting handlar mycket om att hantera konflikter och skrik så kan det också ses som en begränsning. Även om det finns en hel del intressant om uppfostran som man kan använda från det att barnet är nyfött och upp i åldrarna så tror jag att det mest är föräldrar med barn som ställer lite högre krav på föräldraskapet som kan ha störst användning av att läsa Solters idéer.

Lämna ett svar