Coronaviruset som härjar i världen (COVID ‐ 19) är en ny typ av en mycket smittsam lunginflammation orsakad av det sjukdomen svårt akut respiratoriskt syndrom, coronavirus 2 (SARS ‐ CoV ‐ 2). Ju mer COVID19-utbrottet sprider sig blir också fler och fler gravida kvinnor smittade med viruset. Det finns en del oro för hur viruset påverkar den som blir smittad under graviditeten och om hur stor risken är för överföring från mor till foster hos gravida. I en översikt gjord i Kina sammanfattas den kunskap som finns nu om COVID-19 och rapporterade data om gravida kvinnor med COVID-19.

Enligt studien tyder rapporterade data på att symtom hos gravida liknar de i andra delar av befolkningen och att det inte finns några tecken på smitta från mor till barn. Eftersom de flesta smittade mödrar och spädbarn har goda förutsättningar att bli friska och eftersom det inte verkar bli några allvarliga obstetriska komplikationer hos gravida kvinnor med COVID‐19 går det inte utifrån studien att rekommendera gravida att föda tidigare än nödvändigt om det inte finns några andra skäl som skulle kunna påverka längden på graviditeten.