positive asian man carrying baby on back carrier in village

Kontinuum-konceptet, contunuum concept

Jag sitter och rensar bland gamla bokmärken; sidor, mail och annat som jag sparat till bättre tider. Tider som jag tänkt att jag skulle ta mig så småningom. Ofta är det lite större projekt som tar sin lilla tid att sammanställa och göra något åt.

Jag har redan tidigare skrivit en del om Jean Liedloffs The Continuum Concept, kontinuum konceptet, som innebär omhändertagande av det nyfödda barnet såsom att erbjuda närhet när behovet finns, amma vid hunger och så vidare som motvikt till synen som rådde tidigare där barnet skulle tas om hand med regelbunden amning, blöjbyten med mera mer eller mindre enligt schema. Kontinuiteten skulle kunna ses som en fortsättning på hur det nyfödda barnet tagits om hand genom alla tider.

När jag födde mina första barn i slutet av 1990-talet var detta inte självklart i den svenska vården. De sjukhus som erbjöd fri amning kallade sig för amningsvänliga sjukhus och hade en lista med punkter som de åtog sig att förhålla sig till.

Några grundpelare i kontinuum-konceptet är

  • Naturlig födelse, så få interventioner som möjligt
  • Amning, amma utifrån barnets behov
  • Samsova, sova tillsammans bland annat för att underlätta nattamning
  • Bära barnet, barnet under första halvåret bärs hela tiden och utifrån barnets behov
  • Lyhörd vård, närvarande och lyhörd för barnet signaler
  • Stora förväntningar, utgångspunkt att barn är medfött sociala och samarbetsvilliga
  • Villkorslös kärlek, kärlek och uppmärksamhet ska aldrig villkoras gentemot barnet

Vill du läsa mer om Kontinuum-konceptet så är denna länk en bra start (på engelska): The Liedloff Continuum Network

Lämna ett svar