SFOG, Sveriges förening för Gynekologer och obstetriker, har kommit med riktlinjer för hur kvinnor och barn ska vårdas i samband med graviditet och förlossning.

Mycket av den kunskap som finns idag bygger på studier från Kina. Det finns inte så många fall att jämföra, dock men de visar att gravida har ungefär samma symtom som andra kvinnor i samma ålder. De barn som haft viruset antas ha blivit smittade efter förlossningen. Barnen har haft symtom som feber, hosta och kräkningar men inte varit allvarligt sjuka.

Viruset verkar inte överföras via moderkakan, fostervatten eller modersmjölken. Det finns inte tillräcklig kunskap för att kunna säga om förlossningssätt påverkar risken för smitta till barnet. Ett barn som isoleras från föräldrarna anses därför inte vara smittat och det kan bara bli smittat genom kontakt med en annan person.

  • Kvinnor i förlossning provtas för Covid-19 om de har symtom.
  • Lustgas ska inte användas eftersom det kan sprida smittan i luften.
  • Barn till friska mammor vårdas som vanligt tillsammans med förälder och ammas.
  • Om mamman har Covid-19 men den andra föräldern är frisk kan barnet vårdas med den föräldern.
  • Om mamman har Covid-19 används speciella hygienrutiner som vid droppsmitta.
  • Om mamman har Covid-19 tas prov på barnet också när det är minst fyra timmar gammalt.

Det finns några fler punkter i rekommendationen men detta är de lite mer generella, sedan blir det lite speciellt om barnet är för tidigt fött eller inte mår bra och måste vårdas på neonatalavdelning.

Källa:
SFOG: Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19 2020-03-17