Vanligare med hemförlossningar på grund av covid-19

Enligt Svenska Barnmorskeförbundet ökar antalet hemförlossningar, främst i Stockholm, Göteborg, Norrland och även en tendens i Skåne. Anledningen är att flera sjukhus inte tillåter att mer än en person följer med under förlossningen på grund av risken för covid-19. Den person som följer med får inte ha några luftvägssymtom vilket skapar osäkerhet hos de gravida. Därför är det allt fler som vänder sig till en barnmorska för att kunna föda hemma.

Det är väldigt olika hur lätt det är att få hjälp av en barnmorska vid hemförlossning beroende på var i landet en vill föda. På en del håll finns det flera barnmorskor som är med vid hemförlossningar och på andra är det svårare att hitta någon. Hur mycket det kostar att föda hemma skiljer också mellan olika regioner, i Stockholm till exempel är det gratis medan föräldrarna får bekosta förlossningen själva i Västra Götaland.

I andra länder, som Nederländerna och Danmark, är hemförlossning ett av de alternativ som erbjuds den gravida inför förlossningen och är en del av den allmänna vården. På vilket sätt det är en del av den förlossningsvård som erbjuds varierar lite mellan olika länder.

Ett argument för hemförlossning är att det minskar risken för interventioner som i sig kan påverka förlossningsförloppet. Till exempel ökar risken för att värkstimulerande dropp sätts in lite tidigare än det kanske hade behövts, droppet i sig kan ge värkar som gör att den födande behöver starkare smärtlindring som ryggbedövning vilket i sin tur kan påverka både hur effektiva värkarna blir och hur barnet mår.

Ett viktigt argument emot hemförlossningar är att det kan ta tid att få hjälp om en oförutsedd, akut situation uppstår under förlossningen.

Eftersom det alltid finns risk för komplikationer som ingen kan förutse så är rekommendationen att det ska vara omföderska med förväntat komplikationsfri förlossning och det ska vara nära till sjukhus om det skulle hända något. Det finns ingen forskning som har kunnat visa att en hemförlossning i sig skulle utgöra någon risk – så länge mamma och barn är friska och mår bra.

Källor:
Dagens Medicin: ”Hyckleri kring hemförlossning” 2019-08-02
Expressen: Frida kommer föda i en pool hemma – utan barnmorska 2020-08-09
Göteborgs-Posten: Coronaeffekten: Hemförlossningar ökar kraftigt 2020-07-28
Läkartidningen: Stoppad finansiering av hemförlossning ökar riskerna 2019-07-15
SVT Nyheter Väst: Stor ökning av hemförlossningar under pandemin 2020-07-30