asian mom carrying baby with sweet rice treat in market

Continuum Concept – Kontinuum-begreppet (CC)

”The human continuum can also be defined as the sequence of experience which corresponds to the expectations and tendencies of the human species in an environment consistent with that in which those expectations and tendencies were formed.”
– Jean Liedloff, The Continuum Concept

Kontinuum-begreppet (kontinuum betyder ungefär kontinuerlig, fortlöpande, sammanhängande) har utarbetats av Jean Liedloff som bor tillsammans med en katt på en husbåt i Kalifornien. I omgångar har hon levt med indianer i Sydamerika, det var när hon såg hur de levde som hon började fundera kring barns behov och utveckling och hennes idéer bygger på de erfarenheterna. Hon föreläser om kontinuum-begreppet och samtalar med personer som mår dåligt efter att ha fostrats på ett icke-kontinuerligt sätt. Liedloff har skrivit en bok och ett antal artiklar om kontinuum-begreppet.

Kontinuum-begreppet är enligt Jean Liedloff en idé är att för att uppnå optimal fysisk, mental och känslomässig utveckling behöver människor i allmänhet och bebisar i synnerhet få uppleva den sorts upplevelser som vår art utvecklats att kunna hantera under evolutionens gång. Ett spädbarn behöver ständig fysisk kontakt från födelsen, sova tillsammans med föräldrarna, ammas fritt och bäras så att det kan delta i det dagliga livet till dess att det kan ta sig fram på egen hand. Spädbarnet behöver också få omedelbar respons på sina signaler utan fördömanden, missnöje, ogiltigförklarande av hans eller hennes behov utan överdriven oro och utan att sätta barnet i centrum för uppmärksamheten. Dessutom behöver spädbarnet få delta i det sociala livet och samarbeta, barnet har stor självbevarelsedrift men behöver känna sig välkommen och värdig.

Ett spädbarn kan inte förstå varför det lämnas ensamt att gråta eller skrika när det är hungrigt eller känner sig övergivet. Det bildar en känsla av skuld och skam över sig själv och sina behov. Om behoven däremot uppfylls skapas självkänsla, välmående och glädje, dessa barn får ett bättre självförtroende och blir mer självständiga än barn vars behov inte uppfylls på grund av rädsla att skämma bort.

Är du intresserad av att läsa mer om Continuum Concept? Jean Liedloff har givit ut boken, tyvärr är den inte översatt till svenska:

  • Continuum Concept

Uppdatering 220627: Det finns en svensk översättning gjord av Ida Therén för den som vill läsa på svenska.

Annons:
Köp på Adlibris: Jean Liedloff: Continuum concept på Adlibris
Köp på bokus: Jean Liedloff: Continuum concept på Bokus
Köp på CDON: Jean Liedloff: Continuum concept på CDON

Annons:
Köp på Adlibris: Jean Liedloff (övers. Ida Therén): Kontinuumkonceptet : sökandet efter den förlorade lyckan
Köp på Bokus: Jean Liedloff (övers. Ida Therén): Kontinuumkonceptet : sökandet efter den förlorade lyckan
Köp på CDON: Jean Liedloff (övers. Ida Therén): Kontinuumkonceptet : sökandet efter den förlorade lyckan