Amning av prematurbarn

För ett barn som fötts för tidigt kan det vara svårt att äta för egen maskin. Ju tidigare desto svårare. Man brukar räkna med att för tidigt födda barn börjar kunna ammas runt graviditetsvecka 36 även om variationerna är stora. Innan dess ges mat i sond, nappflaska eller kopp beroende på barnets mognad och föräldrarnas önskan. Att mata prematurbarn med kopp är ett utmärkt sätt att mata utöver amning eftersom det inte stör amningen och ökar chansen till helamning när barnet blir utskrivet från neo. Eftersom det kan vara lite bökigt att mata med kopp är istället risken stor att det dröjer lite längre innan man kommer hem men i det långa loppet kan det kanske vara värt det besväret.

Barn som fötts för tidigt och vid sex månaders korrigerad ålder ammas och får mer än 75% av sitt dagsbehov av näring genom amning har en bättre motorisk mognad och är vaknare än andra prematurbarn i samma ålder. Dessa barn har också en närmare kontakt med sin mamma. Det är alltid svårt att avgöra vad som är orsak och vad som är verkan men i de fall där kvinnan drabbats av postpartumdepression ammas barnen i lägre grad, barnen får en senare kognitiv utveckling och de får inte samma kontakt med sin mamma. Därför är det extra viktigt att mamman får det stöd hon behöver om hon drabbas av depression efter förlossningen.