Läget för barnmorskor i världen 2014

UNFPA har gett ICS Integrare i uppdrag att utveckla, publicera, starta och övervaka tillämpningen av rapporten State of the World’s Midwifery 2014.

Rapporten fokuserar på vilken täckning och kvalitet de barnmorsketjänster som erbjuds kvinnor och deras nyfödda har. Det utgår från tillgång, tillgänglighet, acceptans och kvalitet (AAAQ) för att identifiera flaskhalsar och hinder för effektiv täckning, nå millenniemålen och påskynda utvecklingen mot allmänt bättre hälsa.

I sekretariatet som tar fram rapporten ingår personal och medarbetare från ICS Integrare, University of Southampton och University of Technology Sydney och ständigt samarbete med med Jhpiego, Family Care International och ProGraphics.

Rapporten lanserades den 3 juni 2014 på ICM kongressen i Prag.

Rapporten är samfinansierat av Bill och Melinda Gates Foundation (direkt bidrag till ICS Integrare), Norad (direkt bidrag till ICS Integrare) och USAID / Mchip / Jhpiego.

Några kortfakta:
 
85% av all mödra-, nyföddhets- och barnadödlighet sker i 73 länder.

The State of the World’s Midwifery 2014 ger information om tillgång, tillgänglighet, acceptans och kvalitet hos barnmorsketjänster världen över.

En utbildad barnmorska är en förutsättning för trygg och säker förlossningsvård. Barnmorskan ger också information och vård för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa, det kan handla om preventivmedel, HIV eller malariavård.

Källa
http://integrare.es/state-of-the-worlds-midwifery-2014-report/ 2015-01-14