Thunderclap: Speak up for Midwifery


Eftersom rätten till hälsa är en mänsklig rättighet vill vi att rätten till reproduktiv hälsa liksom kvinnors och barns hälsa prioriteras av varje land och varje regering. Genom att samla röster från hela världen vill midwives4all öka medvetenheten om hur viktiga barnmorskor är i detta sammanhang. Detta görs genom att utmana människor att låna ut sin röst till mödrar och barn, som desperat behöver höras.

Var med och hjälp till du också!

I speak up for midwifery. Every woman has the right to survive pregnancy. Join the cause bit.ly/1IFyyeT #midwives4all

Källa: Thunderclap: Speak up for Midwifery