Trauman i barndomen

Det vi upplever i barndomen påverkar oss som vuxna. Det påståendet är kanske ingen nyhet för någon. Arv och miljö. Ett kanadensiskt forskarlag under ledning av Dr. Vincent Felitti har tittat närmare på hur det vi upplever som små faktiskt påverkar våra liv senare.

De studerade hälsan hos 17 000 personer som ingick i ett förebyggande vårdprogram hos den privata försäkringsrådgivaren Kaiser Permanente. Där ingick fysiska undersökningar och frågeformulär som deltagarna fick svara på. Frågor om missbruk, fysiskt våld och försök till självmord ingick.

Ju fler kategorier av missbruk som deltagarna har, desto större är deras risk att drabbas av sjukdom. Till exempel hade kvinnor som varit med om fysiskt våld 60% större risk att drabbas av depressioner jämfört med 18% för kvinnor som inte upplevt övergrepp. Bara 2% av de som inte upplevt övergrepp eller missbruk av något slag hade försökt begå självmord, självmordsförsök var 12 gånger vanligare hos personer som upplevt fyra eller fler riskfaktorer.

Liknande resultat för rökning, cancer, diabetes med flera sjukdomar följde samma mönster. Idag har The Study of Adverse Childhood Experiences (ACE) blivit en viktigt instrument inom medicin, psykiatri och barnhälsovård. Sex statliga lagstiftare i USA har antagit lagstiftning för att stimulera den rutinmässiga insamlingen av data om barns trauma och Världshälsoorganisationen använder ACE-modellen för att utforska global hälsa.

Läs mer:
ACE-studien
All In The Family, Part 1
Läkartidningen: Barn som far illa 2014-11-18