Traditionella barnmorskor i Mexiko

”I Mexiko kan en traditionell barnmorska vara den enda som finns till hands när en kvinna ska föda barn”.

I Ciapas i Mexiko kan det vara långt till närmaste sjukstuga eller sjukhus, det finns ingen bra hälsovårdsstruktur och rädslan att bli diskriminerad av läkaren gör att många kvinnor drar sig för att söka läkarhjälp. I värsta fall föder kvinnorna ensamma men det finns också många traditionella barnmorskor, kvinnor som egentligen inte har någon formell utbildning och bara grundläggande hjälpmedel. Det innebär att riskerna vid barnafödande är stora. Därför vill utbildade barnmorskor nu komma ut på landet och samarbeta med de traditionella barnmorskorna och få tillfälle att lära av varandra.