Konst som en del av barnmorskeutbildningen

Barnmorskeutbildningen vid King’s College i London har infört konst och humaniora i undervisningen.

Studenterna får arbeta med konstnärliga skildringar av moderskap och barndom, de får också utforska sina egna barnmorskeupplevelser i ett kulturellt sammanhang. En föreläsning om popmusik och partnervåld använder texterna från populära låtar för att ta itu med det svåra förhållandet mellan en kvinnas självkänsla och att vara i en våldsam relation. Studenterna får också skapa ett eget konstnärligt eller litterärt verk inför den slutliga bedömningen.

Detta visade sig vara ett ovärderligt tillfälle för studenterna att reflektera över, dela och bearbeta olika känslor och minnen. De starkaste konstverken kom inte nödvändigtvis från de som presterade bäst akademiskt utan gav värdefulla möjligheter för alla studenter att uttrycka sig på nya och olika sätt. Det primära resultatet var att studenter rapporterade att de hade blivit bättre på att reflektera samtidigt som grupptillhörigheten stärktes.

Efter att ha läst några kurser i fotografi och hunnit reflektera över mig, mitt arbete och fotografi som metod tror jag att det faktiskt kan vara värdefullt att ta in olika konstformer för att reflektera över olika aspekter i barnmorskeprofessionen för att skapa en djupare känsla för vad arbetet innebär. Kanske kan det också vara till hjälp för att bearbeta tillfällen eller perioder då arbetet faktiskt kan vara ganska tungt känslomässigt.

Läs mer:
https://www.kcl.ac.uk/cultural/projects/arts-health-wellbeing/arts-in-midwifery