people woman sitting technology

Så här fungerar ultraljud

Detta är en TED-ed film som beskriver hur ultraljud fungerar.

Tyvärr finns det ingen textöversättning på svenska, men om en kan lite engelska så tror jag att filmen är ganska självbeskrivande. Det börjar med en beskrivning av hur fladdermöss använder ultraljudsvågor för att hitta fram i mörkret, fortsätter med en lite mer teoretisk förklaring av ljudvågor och vidare till hur ultraljud används inom medicinen så att et går att se fasta ”föremål” i kroppen.