Allt mer information om hur barn påverkas av Covid-19

Hittills har över 300 000 fall av Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) bekräftats och och cirka 15 000 dödsfall. Att människor reser mellan länder och över kontinenter har bidragit till den snabba globala spridningen och Covid-19 har rapporterats från nästan alla länder på jorden (190 av 195 länder erkända av FN). Svåra luftvägssymtom och akut andningssvårigheter (ARDS) har oftast observerats hos äldre vuxna, det är mestadels äldre som behövt sjukhusvård och hittills även dominerat medierapporterna och den kliniska litteraturen om COVID-19.

I början fanns inte så många rapporter om att barn skulle kunna drabbas och om de gjorde det var de med milda symtom. Överföring av viruset i livmodern har hittills inte dokumenterats och sjukdom hos nyfödda har betraktats sällsynt. Det har till och med funnits tankar om att barn inte smittas så lätt av viruset. Det kan kännas betryggande men kan också tyda på att forskarna missat något viktigt.

Ju fler som insjuknar desto säkrare blir rapporter och sammanställningar. I den hittills största studien på barn med Covid-19 ingick 2143 barn med laboratoriebekräftade eller misstänkta fall, saknade de flesta (94,1%) symtom eller hade milda eller måttliga symtom. Hela 13% av de laboratoriebekräftade fallen saknade symtom helt och hållet vilket är fler än vad man tidigare trott. Det innebär att om bara de med symtom provtas kommer en stor andel av de barn som bär på smittan missas. Virus hos barn utan symtom har hittats i näsan och i avföringen så de barn som inte är blöjfria kan smitta vid blöjbyten.

Svår pediatrisk Covid-19-infektion verkar vara sällsynt, i den aktuella genomgången fick färre än var tionde barn allvarlig, akut sjukdom och bara ett barn dog. Eftersom barn ofta är symtomfria och därför inte provtas så är siffrorna väldigt osäkra och risken för barn att drabbas av akut sjukdom eller att dö mycket mindre i verkligheten, risken att barn för smitta vidare är å andra sidan mycket större när vi inte vet vilka barn som bär på viruset. De uppgifter som finns tyder på att små barn, särskilt spädbarn och förskolebarn, kan vara mer sårbara för Covid-19 än lite större barn.

Även om kunskapen om Covid-19 byggs på snabbt i och med den snabba spridningen i världen så finns det många obesvarade frågor. Medan fokuset under den akuta fasen under pandemin i hög grad ligger på de grupper som kräver mest vårdresurser eller på hur sjukdomen påverkar ekonomin i olika nivåer så är det viktigt att samla kunskap om hur viruset påverkar barn för att kartlägga spridningen och så att rätt resurser läggs på att skydda barn från smitta och smittspridning.

Källa:
Hagmann S.H.F. (2020) COVID-19 in children: More than meets the eye. Travel Medicine and Infectious Disease