Barnmorskeledda vårdformer är bäst för mamma och barn

Cochrane brukar göra genomgångar av samlad forskning inom olika områden som rör hälso- och sjukvård. Den senaste visar att barnmorskeledd vård under graviditet och förlossning egentligen inte har några nackdelar samtidigt som det har fördelar så som att det minskar behovet av EDA och risken för klipp och andra instrumentella åtgärder.

De studier som användes ansågs vara av god kvalitet, så trovärdigheten i deras resultat kan antas vara god. Rekommendationen från Cochranes granskare är att kvinnor bör erbjudas barnmorskeledd vård, åtminstone under normal graviditet och förlossning.

Källa:
Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women | Cochrane

2015-09-16