Covid-19 hos barn

En systematisk litteraturgenomgång har gjorts av de artiklar som skrivits om Covid‐19 som orsakas av coronavirus 2 (SARS‐CoV‐2) mellan 1 januari och 18 mars 2020.

I genomgången ingick 45 vetenskapliga artiklar och brev. Granskningen visade att barn hittills har stått för 1–5% av de diagnostiserade COVID-19 fallen, de har ofta mildare sjukdom än vuxna och dödsfall är extremt sällsynta. Symtomen hos barn liknar de hos vuxna med feber och symtom från luftvägarna men färre barn verkar ha utvecklat allvarlig lunginflammation. Förhöjda inflammatoriska markörer var mindre vanliga hos barn och lymfocytopeni verkar vara ovanligt. Nyfödda barn har haft Covid-19 med symtom, men det finns inga säkra bevis för om viruset kan överföras till barnet i livmodern. Den behandling som föreslås är bland annat extra syretillförsel, inhalationer, näringsstöd och att se till att barnet får i sig tillräckligt med vätska och elektrolyter.

Källa:
Ludvigsson, J (2020) Systematic review of COVID‐19 in children shows milder cases and a better prognosis than adults. Acta Paediatrica