Blogg-logga

Att kombinera positivt föräldraskap och främja hälsosamma vanor

En dansk studie använde foto-elicitation och observationsstudier för att undersöka matlagning som en metod för att stärka föräldraskapet. Barnen var mellan åtta och tolv år och hade en förälder med vid en matlagningskurs som bestod av fem tillfällen.

Studien visade att matlagningen stärkte interaktionen mellan förälder och barn, det gav tillfälle att umgås mer, det gav praktisk och sensorisk kunskap. Att ha en kursledare skapade en positiv inlärningsmiljö eftersom föräldrar kanske avstår från att ha med barnen vid matlagning om de själva är trötta och känner att de har dåligt tålamod, miljön gjorde att det kändes tryggare för föräldrarna att använda farliga föremål som varma spisar och knivar.

Efter kursen var det fler barn som hjälpte till med matlagningen hemma, i många fall berodde det på att föräldrarna vågade låta barnen vara med eller till och med laga maten på egen hand.

Jag tror att det är väldigt nyttigt för barn att få vara med och göra det arbete som görs hemma. Jag förstår att det är en tröskel, för egen del framför allt när jag var stressad eller trött. En vill ju att det ska bli en bra upplevelse, utan tjat och gnat från någondera. Då kanske det faktiskt är bra att anordna kurser i olika aktiviteter där föräldrar och barn kan umgås och lära sig nya saker tillsammans, och som de kom fram till i studien: att ha en person utifrån, kursledaren, som peppar och stöttar och ger positiva vibbar kan ju bara vara bra för alla inblandade.

Källa:
Tørslev, M.K.; Bjarup Thøgersen, D.; Høstgaard Bonde, A.; Bloch, P.; Varming, A. Supporting Positive Parenting and Promoting Healthy Living through Family Cooking Classes. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 4709. https:// doi.org/10.3390/ijerph18094709