Nya längd- och viktkurvor på gång? För en frisk kvinna följer barnet en viss tillväxttakt oavsett var i världen mamman kommer från. Avsikten är att förbättra barnens hälsa genom att se när de avviker från ”sin” kurva.

Intergrowth-21st är ett globalt nätverk av forskare och professionella som arbetar för bättre hälsa hos mammor och barn. De har sammanställt nya tillväxtkurvor och hur man ska tillämpa dem. De utgår från friska mammor och har kommit fram till att alla barn i hela världen växer med ungefär samma takt. På så sätt blir det lättare att se vilka barn som inte mår bra eller är sjuka.

Källa:
Home – INTERGROWTH-21ˢᵗ. 2015-04-04