Kejsarsnitt ökar risken för dödfödsel

Kejsarsnitt vid den första förlossningen innebär en ökad risk för dödfödsel och utomkvedshavandeskap under den andra graviditeten, visar en ny studie.

Rubriken är kanske väl negativ och sensationssökande men men det stärker ändå tidigare forskning som visat att kejsarsnitt inte är den lätta vägen ur en graviditet, varken för mamman eller barnet. Det finns dock ett antal faktorer man måste ha med i beräkningarna då. Som att anledningen till kejsarsnittet är att rädda mammans eller barnets liv eller hälsa. Som jag förstår det är det inte heller första kejsarsnittet som höjer risken utan risken följer med till nästa graviditet och då blir sambandet ännu mer kkomplicerat eftersom det kan vara samma orsak som gör att man snittar igen, till exempel en sjukdom hos mamman. Så, ja, även om det är lätt att säga att kejsarsnitt ökar risken för dödfödsel så kanske det inte bara är kejsarsnittet som är orsaken utan de faktorer som gör att man beslutar sig för att förlösa med kejsarsnitt.

O’Neill, SM, Agerbo, E, Kenny, LC, Henriksen, TB, Kearney, PM, Greene, RA, Mortensen, PB, Khashan, AS (2014) PLOS Medicine DOI: 10.1371/journal.pmed.1001670