Filmen MicroBirth

”Microbirth” är en ny 60 minuters dokumentär som undersöker den senaste vetenskapliga forskningen om de mikroskopiska händelser som sker under förlossningen. Dessa händelser kan få livslånga konsekvenser för hälsan hos våra barn och i det långa loppet kanske till och med påverka hela mänskligheten.

Filmen har premiär i på hundratals platser runt om i världen den 20 september 2014. Många av filmvisningarna är öppna för allmänheten. Filmen kommer att visas i Sverige av föreningen Födelsehuset.