Lunds Universitet snabbutbildar sjuksköterskor

När detta skrivs är kursen antagligen redan igång. För att täcka upp behovet av specialutbildade sjuksköterskor startar Lunds universitet och Region Skåne en kurs för att snabbutbilda sjuksköterskor i avancerad omvårdnad vid andningssvikt. De kommer att köra flera kurser som pågår i två veckor med tre dagars teori och praktisk träning på simulatorer, därefter följer fyra dagars träning med handledning på intensivvårdsavdelningar. En ny kurs med 6-12 sjuksköterskor startas varje vecka så länge behovet är kvar.