Amning efter förlossningsbedövning

De flesta använder någon form av medicinsk smärtlindring, oavsett vad man väljer så går en liten del över till barnet om än i mycket små mängder. Man har dock sett att barn som fötts utan att mamman tagit någon medicinsk smärtlindring har bättre rooting reflex än andra barn, det vill säga de söker automatiskt efter bröstet direkt efter förlossningen, de gör massageliknande rörelser med händerna för att stimulera mjölkproduktionen, de söker efter händerna för att suga på dem, söker efter bröstvårtan med händerna, slickar och suger på bröstvårtan. Om mamman får pudendusblockad, petidin eller fler än en typ av medicinsk smärtlindring under förlossningen försämras barnets förmåga till allt detta, det dröjer också längre tid innan de börjar suga på bröstet. Smärtlindringen påverkar också barnets temperatur den första stunden efter förlossningen och det påverkar barnet så att det skriker mer. I de flesta fall är det ändå så viktigt att få adekvat smärtlindring för att föra fram förlossningen, effekten av smärtlindringen försvinner så småningom ur barnet.

En studie som gjordes i USA visade att det inte finns några bevis för att olika bedövningsmedel såsom epiduralbedövning påverkar resultatet av amningen i det långa loppet. De kvinnor som fått bedövning ammade i ungefär lika stor utsträckning som de kvinnor som inte fått någon bedövning. Enligt författarna till studien spelar det troligen större roll vilken inställning man har till amning på sjukhuset där amningen hjälps igång.