Amning runt om i Europa

En studie gjord på barn över hela Europa visade att barn i Sverige och i Grekland ammas längst medan Irland, Frankrike och Storbritannien är de länder där barn ammas kortast tid. Åtminstone på de platser man studerade i respektive land. Man fann också att:

  • 52% av europeiska barn helammas en månad efter förlossningen och 26% får enbart modersmjölksersättning
  • vid 3 månader får 50% av barnen fast föda
  • vid 4 månader får 67% fast föda
  • vid 5 månader får 95% fast föda
  • vid 9 månaders ålder får 18% av barnen komjölk

Referens:
Freeman V, van’t Hof M, Haschke F. (2001) Patterns of milk and food intake in infants from birth to age 36 months: the Euro-growth study. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000;31 Suppl 1:S76-85