Amning enl. Saxon

Varje barns första och mest oförytterliga rätt är att bli ammat av sin mor. Flaskbarn nå aldrig den hälsa och styrka som dibarn. Sjukdom är en stor prövning för varje familj, och den mor, som fyller här avhandlade plikt mot sitt barn, bespar sig därigenom många sorger och bekymmer genom att hennes barn äro friskare än de eljes skulle ha varit.

J.L. Saxon (1934) Umgängeskonst – Levnadskonst

Nu är flaskmaten mycket bättre än på 1930-talet, men det finns ändå vissa fördelar med att amma sitt barn…