I ett klipp från Sesam (Sesame Street) berättar Buffy för Big Bird (minns inte vad hen kan ha hetat på svenska?) om varför barnet ammas. Jag tycker hon gör det på ett bra sätt. Jag rekommenderar att man försöker hänga med när de pratar (på engelska), det går att väljaContinue Reading

Haiti earthquake: Why unnecessary donations of breast milk substitutes can be potentially harmful?Read two new documents from UNICEF-WHO-WFP and also two news from the media [IBFAN]

 

(== {{int:filedesc}} == {{Information |Description=A medical staff member holds a newborn Haitian boy at University Hospital in Port-Au-Prince, Haiti, Jan. 20, 2010. VIRIN: 100120-n-6070s-018 |Source=http://www.defense.gov/PhotoEssays/PhotoEssaySS.aspx?ID=)

 

Tanken är ju god, att se till att de stackars barnen får i sig näring. Inte vilken näring som helst utan modersmjölk. Vi har ju alla lärt oss att modersmjölken är den bästa för barnet i katastrofområden. Inte minst för att det i allmänhet också blir ont om rent dricksvatten så att pulverersättning blir skadligt för spädbarnen. Så mammor med gott om mjölk i USA mobiliserades till att skänka överskott till barnen i Haiti. Då uppstår nästa problem: Hur håller man mjölken fräsch i tropisk värme? Den håller ju inte mer än ett par-tre dagar i kylskåp och hur komjölken håller ute i friska luften en varm sommardag vet vi ju också… Så WHO och UNICEF bland andra rekommenderar ersättning som är fördigblandad och förpackad så att den håller sig till de barn som förlorat sina mammor eller har mammor som inte längre kan amma.

Continue Reading

vials of blood on medical diaper

Heel lance in newborn during breastfeeding: an evaluation of analgesic effect of this procedure – Conclusions: Our results confirmed the evidence of analgesic effect of breastfeeding during heel puncture. This procedure could easily be adopted routinely in maternity wards. (Source: BioMed Central) [MedWorm om amning] Det finns studier sedan tidigareContinue Reading

mother breastfeeding her child

Amning som skydd mot allergier är ett kontroversiellt ämne där forskarna inte är riktigt överens. Det finns flera faktorer som skulle kunna tänkas påverka resultaten i studierna, till och med komplexiteten i mjölkens sammansättning gör det svårt att dra säkra slutsatser eller göra allt för noggranna jämförelser. De flesta resultatContinue Reading

white round capsule on pink background close up photography

Den första tiden efter förlossningen behöver de flesta inte använda preventivmedel om de helammar och inte har fått tillbaka sin mens. Samtidigt kan det kännas tryggt att ha något extra skydd. Mini- eller mellanpiller är det som rekommenderas för den som vill använda tabletter, annars går det att sätta inContinue Reading

close up photo of baby breastfeeding

Amning som preventivmetod (Lactational Amenorrhea Method, LAM) garanterar inte att en inte kan bli gravid men fördröjer mensen, särskilt om en helammar. LAM har en säkerhet på 98% de första 6 månaderna efter förlossningen om en helammar och ammar vid behov på natten. LAM bygger på att en följer treContinue Reading

Här presenteras nya och gamla studier gjorda runt om i världen. Vi har valt att även presentera äldre studier därför att det kan vara intressant att se hur det skiljer mellan olika tidsepoker lika väl som mellan olika länder. Det varierar stort mellan olika länder, även i Europa, hur längeContinue Reading

För ett barn som fötts för tidigt kan det vara svårt att äta för egen maskin. Ju tidigare desto svårare. Man brukar räkna med att för tidigt födda barn börjar kunna ammas runt graviditetsvecka 36 även om variationerna är stora. Innan dess ges mat i sond, nappflaska eller kopp beroendeContinue Reading

Anknytningsteorin handlar om förändringar som sker i barns anknytning till föräldrar eller andra viktiga personer under deras första levnadsår och om känslomässiga band genom hela livscykeln. Den första anknytningen sker när föräldern binder an till sitt barn och barnet så småningom knyter an till föräldern. Andra viktiga anknytningsprocesser sker senareContinue Reading

woman holding child and breastfeeding

En svensk studie av kvinnor som födde barn runt millennieskiftet visade att tiden på BB påverkade amningen på lång sikt. De kvinnor som gick på tidig hemgång från BB ammade i sju månader i genomsnitt medan kvinnor som stannade lite längre ammade i åtta månader. Kvinnor som valde att gåContinue Reading

mother breastfeeding her child

Att amma är ett sätt att umgås med sitt barn. Kvinnan i andra kulturer ger bröstet utan förbehåll. Hon oroar sig inte för när barnet åt sist eller om hennes bröst tycks vara fulla eller tomma. Hon ammar inte först och främst för att barnet skall få i sig mjölkContinue Reading