Remdesivir, antiviralt medel som hämmar Covid-19-virus i laboratoriemiljö, det pågår kliniska prövningar. Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens så att det kan skrivas ut på recept. De första kinesiska prövningarna kan vara färdiga i april eller maj. Klorokinfosfat, ett gammalt malariamedel, det prövas i Kina mot COVID-19. Det är osäkert hur långtContinue Reading